Skip links

За нас

ЕМ ЕС – Серт България

Акредитация от ИА БСА

Декларация за политиката на Органа за сертификация

Декларация за независимост и безпристрастност

Правила за ползване на лого

Общи условия за сертификация

История

“ЕМ ЕС – СЕРТ БЪЛГАРИЯ” ООД е дружество създадено през 2010 г.  Предметът на дейност е извършване на оценки на системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, сигурност на информацията, управление на енергията, добри производствени практики, издаване на международно признати сертификати в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и др.

“ЕМ ЕС – СЕРТ БЪЛГАРИЯ” ООД е акредитирано съгласно ISO/IEC 17021-1:2015 с рег. № 3 ООС от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИA БСА).

„ЕМ ЕС – СЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД предлага услуги в партньорство с фирма QMSCERT Ltd. – Гърция с акредитация от ESYD.

системи за управление

Стратегията на дружеството се базира на търсене на допълнителни възможности, допринасящи за конструктивното развитие на всяка фирма, както и прилагане на индивидуален подход към всяка една организация, отчитайки нейната структура, големина, установени цели и специфични потребности.

Политиката на компанията е насочена към сформиране на подходящи екипи за всеки отделен проект, с цел да се използва оптимално опита на специалисти  в бизнес-сектора на клиента.

Сертифициране

Сертифициране

Акредитация

Акредитация

Партньори

Партньори

Контакти

Контакти

Нашият екип

Дружеството използва високо квалифицирани одитори и експерти, с богат опит в областта на одитирането и оценяването на системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, сигурност на информацията, интегрирани системи с други стандарти и спецификации. Постоянно усъвършенстваме и актуализираме експертизата на екипа си в крак с всички промени и новости.

Борислава Ролева
Управител
Веселин Панайотов
Ръководител на органа за сертификация Водещ одитор ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001
Драгомир Драгиев
Заместника – ръководител на органа за сертификация
Илиана Янакиева
Одитор ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001