Skip links

Блог

ISO 14001

История на ISO 14001:2015

ISO 14001 е международен стандарт за управление на околната среда. Той е част от серията стандарти на Международната организация за стандартизация (ISO) и предоставя рамка

История на ISO 9001

ISO 9000 е серия международни стандарти, описващи изискванията към системите за управление на качеството в различни организации и предприятия. Серията стандарти ISO 9000 е разработена от Технически комитет

Как стандартите на ISO помагат за постигане на Целите за Устойчиво развитие на ООН

През 2015 г. Организацията на обединените нации определи амбициозен 15-годишен план за справяне с някои от най-належащите проблеми, пред които е изправен светът. Икономическите, екологичните

Какво означава ISO?

ISO (International Organization for Standardization) е независима, неправителствена международна организация. Тя е основана на 23 февруари, 1947 г. Задачата ѝ е да разработва стандарти, чието