Skip links

ISO 9001

Система за управление на качеството

Организациите не могат да разчитат на случайността, за да доставят качествени продукти и услуги. Вместо това те трябва да установят последователен и планиран подход за управление на качеството. С над един милион сертифицирани организации по целия свят, ISO 9001 остава най-известният стандарт в света, който предоставя на организациите структуриран подход към управлението на качеството и им помага постоянно да предоставят продукти и услуги, които отговарят и където е възможно, надхвърлят изискванията на клиентите. Изискванията на ISO 9001 са общи и са приложими за всяка организация, независимо от нейния тип, размер или продуктите или услугите, които предоставя.

Защо ISO 9001:2015 е важен за вас?

Още от първоначалното си публикуване, ISO 9001 е най-признатият и широко използван стандарт за система за управление на качеството (СУК). СУК, базирана на ISO 9001, позволява на организациите да гарантират успех в дългосрочен план. В допълнение, сертифицираната СУК предоставя допълнителна сигурност на клиентите и бизнес партньорите, което допълнително подобрява бизнеса на една организация.

Въпреки, че ISO 9001 определя минималните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, той все пак позволява на организациите да адаптират СУК към своите нужди. По този начин организациите трябва да определят цялостния си контекст, за да идентифицират проблеми, ограничения и възможности, които са специфични за техния контекст. Освен това те трябва да поставят цели и да установят процеси, които допринасят за постигането на тези цели.

Отличителна черта на СУК, базирана на ISO 9001 е, че поставя клиентите на първо място. Организациите, които внедряват и прилагат СУК, базирани на ISO 9001, ще поддържат фокуса върху своите клиенти, като непрекъснато идентифицират техните нужди и изисквания, получават обратна връзка от тях и непрекъснато подобряват своите продукти и услуги, за да задоволят техните нужди. Този фокус върху удовлетвореността на клиентите е един от ключовите фактори, които са позволили на ISO 9001 да постигне статут на забележителност.

Предимства на ISO 9001:2015 за организацията:

 • Позволява ви да станете по-стабилен конкурент на пазара;
 • По-ефективните методи на работа спестяват време, пари и ресурси;
 • Ориентираността към клиента намалява оплакванията на клиентите и увеличава удовлетвореността на клиентите;
 • Грижата за клиента увеличава лоялността на клиентите;
 • Идентифицирането на процесите позволява по-бързо разрешаване на проблеми;
 • Идентифицирането на процесите улеснява разпределението на правомощията и отговорностите в организацията;
 • Ефективно управление;
 • Ангажирането на служителите в дейности повишава мотивацията и ентусиазма за работа;
 • Систематичният подход към проблемите между звената повишава ефективността;
 • Наличието на сертификат увеличава конкурентоспособността на организацията на пазара.

Сертификация по ISO от Ем Ес – Серт България.

Изпрати запитване  Обадете се:

  0888 956 901