Skip links

ISO 45001

Система за управление на здраве и безопасност при работа

За да се справи с проблемите, свързани със здравето и безопасността на работниците, ISO разработи международен стандарт ISO 45001, който определя изискванията за система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР). ISO 45001 е приложим за организации от всякакъв размер и индустрии, които се стремят да предотвратят наранявания, заболявания и смъртни случаи, свързани с работата и насърчава създаването на безопасна работна среда и непрекъснатото подобряване на здравето и безопасността при работа. От публикуването си през 2018 г. ISO 45001 замени британския стандарт OHSAS 18001.

Защо управлението на здравето и безопасността при работа е важна за вас?

Поради големия брой трудови злополуки и смъртни случаи, по-добри и по-ефективни практики, които гарантират здравето и безопасността на работниците на работното място, са необходимост. Сертификацията по ISO 45001, ще потвърди прилагането на международно признати практики, които имат за цел да подобрят условията на труд и да гарантират благосъстоянието на служителите. Освен това ще придобиете световно признат сертификат за управление на здравето и безопасността при работа, който ще демонстрира, че сте способни да разбирате, прилагате или проверявате политиките, контролите и процесите за здраве и безопасност за намаляване на нараняванията, свързани с работата.

Ползи от ISO 45001:2018 за организацията:

 • Подобряване на условията на работа като ги направи по-безопасни и по-добри;
 • Подобрена репутация сред международно признатите бизнеси в резултат на прилагане на най-добрите практики за здраве и безопасност при работа;
 • Повишено доверие на служителите чрез демонстриране, че организацията се е ангажирала да подобри тяхната безопасност и здраве на работното място;
 • Намалени застрахователни премии и искове;
 • Повишена възвръщаемост на инвестициите поради подобрена производителност на персонала;
 • Намалено текучество на служители, тъй като основният фокус ще бъде върху психическото и физическото благосъстояние на служителите.
 •  

Изпрати запитване  Обадете се:

  0888 956 901