Skip links

Сертифициране

БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015,
БДС EN ISO 45001:2018

Какви са стъпките през, които трябва да премине всяка организация, която желае сертифициране по даден Стандарт:

1. Предварителен одит (по желание на клиента)

Одиторите провеждат предварителен одит, за да се определи кои изисквания на стандарта се изпълняват във Вашата организация.

2. Сертификационен одит

Екипът за одит извършва проверка на документацията на системата за управление за изпълнение на изискванията на прилагания стандарт. Сертификационният одит се провежда на два етапа. Вашата организация трябва да демонстрира практическото прилагане на вашата система за управление. Екипът за одит проверява ефикасността на системата за управление и нейното съответствие с изискванията на стандарта.

3. Издаване на сертификат

След успешно изпълнение на процедурата за сертификация Вашата фирма ще получи сертификат за съответствие с прилагания стандарт, който удостоверява функционирането и съответствието с изискванията на стандарта на вашата система за управление. Сертификатът е с валидност 3 години.

4. Надзорни одити

За потвърждаване на валидността на сертификата се провеждат ежегодни надзорни одити, при които екипа за одит проверява непрекъснатото оптимизиране на процесите и дали системата за управление запазва съответствието с изискванията на стандарта.

5. Подновяване на сертификацията

След три години се провежда одит, като се проверява дали непрекъснато сте подобрявали процесите. Демонстрира се вашият дългосрочен ангажимент към заинтересованите страни по отношение на прилагания стандарт.

Изпрати запитване    Обадете се:

    0888 956 901