Skip links

Световен ден на Акредитацията 2023

Всяка година на 09 юни IAF и ILAC отбелязват Световния ден на акредитацията (WAD) заедно с всички членове, партньори, заинтересовани страни и други организации в областта на оценяването на съответствието. Тази година темата за WAD 2023 г., е: В подкрепа на бъдещето на световната търговия.

Според Световната търговска организация, световната търговия е готова за възстановяване след шока от пандемията, а обемът на търговията със стоки се очаква да нарасне, като работата от разстояние спомогна за развитието на електронната търговия.

Динамиката на търговията ще бъде повлияна от големи тенденции: промени в търговските бариери, иновативни технологии, етични бизнес изисквания и адаптиране към изменението на климата от страна на правителството и бизнеса.

Тази тема ще покаже как дейностите по акредитация и акредитирано оценяване на съответствието подпомагат продължаващото глобално преструктуриране на веригите за доставки, което продължава да бъде източник на нормализиране на търговията, тъй като фирмите търсят нови пазари и възможности за инвестиции, за да изградят устойчиви и гъвкави вериги за доставки. Това вероятно ще засили дългосрочния растеж на многостранните и двустранните търговски отношения и ще увеличи стойността на споразуменията за взаимно признаване на ILAC/IAF за насърчаване на по-голяма ефективност и устойчивост на веригата на доставки.

IAF и ILAC ще публикуват съвместно изявление на председателите на IAF и ILAC, брошура, плакат и видеоклип, които ще бъдат използвани при честванията, както и виртуално събитие на 09 юни. Освен това на страницата на Международната организация по стандартизация, са публикувани изследвания за ползите, които акредитацията може да осигури в подкрепа на тази тема.