Skip links

Партньори

Q-CERT S.A.

QMSCERT „Q-CERT S.A.“ е основана през 1998 г. от Лазарос Караникас в сътрудничество с квалифицирани одитори на продукти и системи за управление. Участието на членовете на Q-CERT в контрола и управлението на качеството започва през 1987 г. в САЩ с производство на софтуер за мониторинг и измерване на качествени параметри и процеси за химическата промишленост, производството на алуминий, каучук и др. От 1993 г. в Гърция членовете на Q-CERT участват в успешни сертификации по ISO 9001, а през 1999 г. Q-CERT става орган за оценка на ASR (American Systems Registar).

Q-CERT S.A.
акредитиран международен партньор

Акредитация

През 2002 г. Q-CERT е акредитиран за първи път от ESYD за проверка и сертифициране на системата за управление на качеството ISO 9001 и безопасността на здравето и храните HACCP ELOT 1416, а през 2003 г. получава акредитация за системите за управление на околната среда ISO 14001 и EMAS.

Оттогава Q-CERT продължава да разширява своя обхват на акредитация в областта на управлението, като същевременно се разширява като нотифициран орган в областите на сертифициране на продукти и маркировка CE в задължителния и доброволния сектор.