Skip links

Многобройните предизвикателства за постигане на по-безопасен и по-здравословен свят на труда

Светът на трудовите взаимоотношения се променя с голяма скорост. Службите по Здраве и Безопасност при Работа (ЗБР), трябва не само да бъдат в крак, но и да се мисли една стъпка напред, за да се осигури безопасността на работниците.

Изкушаващо е да отдадем по-голямото значение на здравето и безопасността на работното място (ЗБУТ) след пандемията COVID-19. Но макар че в много организации пандемията да насочи вниманието към управлението на ЗБР, има и други въпроси, които ще държат ЗБР на преден план през следващото десетилетие.

Сред тях са новите рискове, свързани с изменението на климата, трансформациите в света на труда, като например работата от разстояние( хоум офис), така необходимият фокус върху психичното благополучие и гъвкавите модели на заетост. Наред с това се наблюдават и други тенденции като новите технологии и демографските промени.

Променящите се обществени очаквания също оказват влияние, отразено в декларацията на Международната организация на труда от 2022 г., според която безопасната и здравословна работна среда е основен принцип и право на труд. ЗБР е също така ключов елемент от ангажимента на дадена организация към социалния аспект на инвестициите в областта на околната среда, социалната сфера и управлението (ESG).

От гледна точка на ЗБР напредъкът в технологиите носи както рискове, така и възможности. Те могат да добавят и нови възможности, които да ни помогнат да управляваме по-добре здравето и безопасността на работното място. Например там, където хората трябва да взаимодействат с машини и роботи, чиито действия се развиват с течение на времето чрез машинно обучение, може да има нови или повишени рискове. От друга страна, възможността за използване на безпилотни летателни апарати и роботи вместо хора в опасни среди ще ни позволи да намалим рисковете, при условие че могат да бъдат преодолени всички рискове, произтичащи от хакерски атаки или неизправности.

Междувременно интелигентните лични предпазни средства, преносимите устройства и други технологии за наблюдение ще осигурят на работниците допълнителна физическа защита, превръщайки работника и работната среда в част от свързана в реално време мрежа. Виртуалната реалност ще предостави нови възможности за обучение и развитие на способностите в областта на ЗБР.