Skip links

Как Международната организация за стандартизация разработва стандарти?

Международната организация за стандартизация не решава сама кога и какъв стандарт да публикува. Обикновено за това първо постъпва искане от представители на дадена индустрия към съответния национален орган за стандартизация.

Към днешна дата в международната организация членуват 164 национални органа.

Като използва технически комитети. Всеки комитет отговаря за определена тематична област и се състои от независими технически експерти с практически опит в съответната индустрия. Освен тях в комитетите могат да участват и потребителски асоциации, академични институции, неправителствени и правителствени организации. Тези експерти разработват проекти на стандарти, които след това се обсъждат и гласуват от пълноправните членове на организацията. Ако се постигне консенсус (одобрение от над 75% от членуващите организации), проектът става международен стандарт. Ако не, се внасят изменения и гласуването се повтаря. Процесът по разработването на един стандарт отнема приблизително три години.

Най-популярните групи стандарти в световен мащаб са: ISO 9000 относно системите за управление на качеството, ISO 22000 относно системите за управление на безопасността на хранителни продукти и ISO 14001 относно системите за управление на околната среда.