Skip links
ISO 14001

История на ISO 14001:2015

ISO 14001 е международен стандарт за управление на околната среда. Той е част от серията стандарти на Международната организация за стандартизация (ISO) и предоставя рамка за разработване и прилагане на система за управление на околната среда в организации. Ето кратка история на стандарта ISO 14001:

 1. Начало на 90-те години:
  • През началото на 90-те години, растящата загриженост за околната среда стимулира потребителите, правителствата и бизнеса да търсят начини за опазване на природните ресурси и намаляване на негативните въздействия върху околната среда.
 2. 1992 г. – Световна конференция в Рио:
  • На Световната конференция по околна среда (UNCED) в Рио де Жанейро през 1992 г., световната общност се съгласява за необходимостта от стандартизация на системите за управление на околната среда.
 3. 1993 г. – Създаване на Технически комитет TC 207:
  • През 1993 г. Международната организация за стандартизация създава Технически комитет TC 207, чиято цел е да разработи стандарти за управление на околната среда.
 4. 1996 г. – Публикуване на ISO 14001:
  • През септември 1996 г., ISO публикува първата версия на стандарта ISO 14001 за системи за управление на околната среда. Този стандарт предоставя основни принципи и методология за организациите, желаещи да установят, реализират, поддържат и подобряват свои системи за управление на околната среда.
 5. 2004 г. – Преработена версия ISO 14001:2004:
  • През 2004 г., ISO реализира преработена версия на ISO 14001, която включва по-ясни насоки за постигане на по-ефективно и ефикасно управление на околната среда.
 6. 2015 г. – Обновена версия ISO 14001:2015:
  • През 2015 г., ISO публикува обновена версия на стандарта – ISO 14001:2015. Тази версия засилва акцента върху стратегическото интегриране на управлението на околната среда във всички аспекти на бизнеса.
 7. Бъдещето:
  • Стандартът продължава да се развива, като се адаптира към съвременните предизвикателства и възможности в областта на устойчивото управление на околната среда.

ISO 14001 се използва широко по света от различни видове организации, които желаят да управляват и подобряват своите екологични практики. Този стандарт не само помага на организациите да съобразят своите дейности със законодателството, но и подкрепя техния принос за устойчиво развитие.