BS OHSAS 18001

  • Стандарт: BS OHSAS 18001
  • Модификация: 2007
  • Обхват: Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

ОСИГУРЕТЕ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

BS OHSAS 18001 e международно признат стандарт, който е разработен с цел да се извършва сертификация от трета независима страна на системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд. стандартът е приложим към всяка организация, която желае да намали рисковете, свързани със здравето и безопасността на работното място за персонал, доставчици, клиентите и други имащи достъп до него.

Изберете да Ви сертифицираме по този стандарт чрез заявката за сертификация, която можете да изтеглите от тук.

Комбинирайте с друг необходим сертификат и ще получите ексклузивна оферта.