БДС EN ISO 9001

  • Стандарт: БДС EN ISO 9001
  • Модификация: 2008
  • Обхват: Системи за управление на качеството.

ДОКАЖЕТЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТИТЕ СИ.

EN ISO 9001 е международен стандарт, определящ изискванията за система за управление на качеството, когато една организация трябва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган, и се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване на системата и осигуряването на съответствие с изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган.

Изберете да Ви сертифицираме по този стандарт чрез заявката за сертификация, която можете да изтеглите от тук.

Указания за преход към ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 можете да намерите тук.

Комбинирайте с друг необходим сертификат и ще получите ексклузивна оферта.