БДС EN ISO 14001

  • Стандарт: БДС EN ISO 14001
  • Модификация: 2005
  • Обхват: Системи за управление по отношение на околната среда.

ВАШАТА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА.

EN ISO 14001 е международен стандарт, определящ изискванията към система за управление по околна среда, позволяващи на организацията да разработи и внедри политика и общи цели, вземайки предвид законовите изисквания и другите изисквания, които организацията е приела да изпълнява, както и информацията за значимите аспекти на околната среда.
Този стандарт е приложим във всяка организация, която желае да разработи, внедрява, поддържа и подобрява система за управление по околна среда, да осигурява своето съответствие с политиката по околна среда и да доказва своето съответствие със стандарта.

Изберете да Ви сертифицираме по този стандарт чрез заявката за сертификация, която можете да изтеглите от тук.

Указания за преход към ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 можете да намерите тук.

Комбинирайте с друг необходим сертификат и ще получите ексклузивна оферта.