Невалидни сертификати


 

Име на организация   № на сертификат   Статус
ЗЕВ Груп ЕООД К-065-1 Невалиден
ЗЕВ Груп ЕООД О-066-1 Невалиден
ЗЕВ Груп ЕООД ЗБР-067-1 Невалиден
Вето комерсиал ООД К-044-1 Невалиден
Вето комерсиал ООД О-045-1 Невалиден
Вето комерсиал ООД ЗБР-046-1 Невалиден
Дару кар АД О-018-1 Невалиден
Детай-2003 ЕООД К-019-1 Невалиден
Детай-2003 ЕООД О-020-1 Невалиден
Енергоремонт Варна ЕАД О-012-1 Невалиден
Енергоремонт Варна ЕАД ЗБР-013-1 Невалиден
Енергоремонт Варна ЕАД К-011-1 Невалиден
Кристех 84 ООД К-073-1 Невалиден
Кристех 84 ООД О-074-1 Невалиден
Олдекс ЕООД К-005-1 Невалиден
Олдекс ЕООД О-006-1 Невалиден
Олдекс ЕООД ЗБР-007-1 Невалиден
Солар проджект ООД К-008-1/1 Невалиден
Солар проджект ООД О-009-1/1 Невалиден
Солар проджект ООД ЗБР-010-1/1 Невалиден