Нашият екип

1

Нашият екип

Дружеството използва към момента 14 високо квалифицирани одитори и експерти, като повечето от тях са одитори и на други акредитирани органи по сертификация, като ASR (САЩ), DQS (Германия), RINA (Италия), QMSCERT (Гърция) и др. Одиторите са регистрирани в Европейската организация по качеството (EOQ),

 

в съответствие с изискванията на хармонизираната европейска схема за регистрация на персонал, или в IRCA, с дългогодишен опит в областта на  одитирането и оценяването на системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, сигурност на информацията, интегрирани системи с други стандарти и спецификации.

 

УПРАВИТЕЛ:                         Борислава Ролева

 

КОНТАКТИ:                           Борислава Ролева – 0887 617 111

 

                                            Людмил Стоянов – 0889 308 985

 

                                            Николай Попов – 0888 652 534

 

                                            Офис: 02 / 483 9714