Екип

Дружеството използва 14 високо квалифицирани одитори и експерти

Повечето от тях са одитори и на други акредитирани органи по сертификация, като ASR (САЩ), DQS (Германия), RINA (Италия), QMSCERT (Гърция) и др. Одиторите са регистрирани в Европейската организация по качеството (EOQ),