Гаранция за качество

Отлично

обслужване

Високо квалифицирани одитори и експерти Ви очакват.

Нашият екип се състои от високо квалифицирани одитори и експерти, повечето от които са одитори и на други акредитирани органи по сертификация, като ASR (САЩ), DQS (Германия), RINA (Италия), QMSCERT (Гърция) и др. Одиторите са регистрирани в Европейската организация по качеството (EOQ), в съответствие с изискванията на хармонизираната европейска схема за регистрация на персонал, или в IRCA, с дългогодишен опит в областта на одитирането и оценяването на системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, сигурност на информацията, интегрирани системи с други стандарти и спецификации.

При работата си с всеки клиент прилагаме индивидуален подход, който предвижда сформиране на подходящи екипи за всеки отделен проект, с цел да се използва оптимално опита на специалисти в бизнес-сектора на клиента.

Работим в тясно сътрудничество за сертифициране на системи за управление и продукти чрез партньорството с фирма QMSCERT Ltd. – Гърция с акредитация от ESYD. QMSCERT Ltd. е най-големият орган по сертификация, базирана в Северна Гърция