За фирмата

“ЕМ ЕС – СЕРТ БЪЛГАРИЯ” ООД е дружество създадено през 2010 г. Предметът на дейност на дружеството е извършване на оценки на системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, сигурност на информацията, добри производствени практики за съответствие с международните стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018, ISO 22000, ISO 27001, HACCP и др.


Стратегията на компанията се базира на търсене на допълнителни възможности, допринасящи за конструктивното развитие на всяка фирма, както и прилагане на индивидуален подход към всяка една организация, отчитайки нейната структура, големина, установени цели и специфични потребности.
Политиката на компанията е насочена към сформиране на подходящи екипи за всеки отделен проект, с цел да се използва оптимално опита на специалисти  в бизнес-сектора на клиента.


Дружеството използва към момента 14 високо квалифицирани одитори и експерти, като повечето от тях са одитори и на други акредитирани органи по сертификация, като ASR (САЩ), DQS (Германия), RINA (Италия), QMSCERT (Гърция) и др. Одиторите са регистрирани в Европейската организация по качеството (EOQ), в съответствие с изискванията на хармонизираната европейска схема за регистрация на персонал, или в IRCA, с дългогодишен опит в областта на  одитирането и оценяването на системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, сигурност на информацията, интегрирани системи с други стандарти и спецификации.


От 2010 г. „ЕМ ЕС-СЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД предлага услуги на българския пазар за сертифициране на системи за управление и продукти чрез партньорството с фирма QMSCERT Ltd. – Гърция с акредитация от ESYD. Нашият партньор е най-големият орган по сертификация, базирана в Северна Гърция, основана през 1998 година QMSCERT е включена в топ 10 сертифициращи органи в Гърция с 24 души постоянни сътрудници и повече от 60 инспектори и външни партньори. QMSCERT е акредитирана от Гръцката национална система за акредитация (ESYD) съгласно стандартите ISO 17021, ISO 17020 и ISO 17065. QMSCERT е нотифициран и сертифициращ орган в Европа с номер 1617 на промишлени продукти. QMSCERT в момента сертифицира повечето селскостопански продукти в Гърция (AGRO 2.1 / 2.2, GlobalGAP) и притежава много важна част от пазара на сертифициране, включително ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001:2018 за:
•    Промишлеността
•    Органични продукти
•    Храни
•    Обслужване
•    Строителни продукти и строителство
•    Други


До 2015 г. „ЕМ ЕС-СЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД има над 90 клиенти със сертифицирани системи за управление с акредитация от ESYD, като някои от клиентите са в списъка на първите 50 от българските фирми.


„ЕМ ЕС-СЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД е акредитиран орган за сертификация на системи за управление от Изпълнителна Агенция Българска Служба за Акредитация. Сертификат


Във фирмата е изграден стриктен ред за контрол по спазването на договорените изисквания с клиентите, както сроковете на договорите, така и качеството на изпълнение на услугата. Запознайте се с нашата политика на системата за управление тук.


При своята дейност ние се ръководим от принципа за гарантиране опазването на производствената и търговска тайна.


Можете да се запознаете с нашата Декларация за независимост и безпристрастност тук.


Удовлетворението на нашите клиенти е от първостепенно значение за нас!